Μερικά από τα σκάφη που έχουν εγκατασταθεί κινητήρες FNM στην Ελλάδα. Για οποιαδήποτε αναλυτική πληροφορία η δοκιμή σκάφους, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. Οι καταναλώσεις αφορούν ταχύτητες κρουαζιέρας 3.200 - 3.600 στροφές. Η ταχύτητα αφορά την μέγιστη ταχύτητα με όλα τα φορτία του σκάφους.

Dolfin 7.10, Βάρος 1,500 kg, 1 ΗPEP250 με Bravo3, Ταχύτητα 40 Kn, κατανάλωση 1 λίτρο ανά μίλι.

Doral 30 πόδια, Βάρος 7,500 kg, 2 ΗPEP250 με Bravo1, Ταχύτητα 38 Kn, κατανάλωση 1,8 λίτρα ανά μίλι και οι δύο μαζί.

Drago Havana, 3.500 kg 1 HPEP250 με Bravo3, Ταχύτητα 36 Kn, κατανάλωση 1 λίτρo ανά μίλι.

Drago Holiday, 3.500 kg 1 HPEP250 με Bravo1, Ταχύτητα 37 Kn, κατανάλωση 1 λίτρo ανά μίλι.

Dromor Commander 33 πόδια Βάρος 5,500 kg, 2 ΗPEP250 με Bravo1, Ταχύτητα 36 Kn, κατανάλωση 1,8 λίτρα ανά μίλι και οι δύο μαζί.

Dromor 6.50 Βάρος 1,700 kg, 1 ΗPEP250 με Bravo1, Ταχύτητα 42 Kn, κατανάλωση 1 λίτρo ανά μίλι.

Evripus 6.80, Βάρος 2,000 kg, 1 ΗPEP250 με Bravo1, Ταχύτητα 38 Kn, κατανάλωση 1 λίτρο ανά μίλι.

Fiord 27 πόδια βάρος 4,500 kg, 2 HPEP250 με Volvo 290 DP, Ταχύτητα 40 Kn, κατανάλωση 1,4 λίτρα ανά μίλι και οι δύο μαζί.

Formula 32 βάρος 5,500 kg, 2 ΗPEP250 με Volvo 290 DP, Ταχύτητα 40 Kn, κατανάλωση 1,5 λίτρα ανά μίλι και οι δύο μαζί.

Jetcraft 36 βάρος 7,000 kg, 2 ΗPEP250 με Bravo3, Ταχύτητα 36 Kn, κατανάλωση 2 λίτρα ανά μίλι και οι δύο μαζί.

Kreta mare fishing 660, βάρος 1.800 kg 1 ATM155 με ρεβέρσα, Ταχύτητα 18 Kn, κατανάλωση 0,7 λίτρα ανά μίλι.

Μacedonia Alpha Ηellas, 1 HPEP225 με Bravo3, Ταχύτητα 42 Kn, κατανάλωση 1 λίτρο ανά μίλι.

Monteray 28, βάρος 5.500 kg, 2 HPEP250 με Bravo3, Ταχύτητα 40 Kn, κατανάλωση 1,8 λίτρα ανά μίλι και οι δύο μαζί.

Mostro cabin 8, βάρος 3,500 kg, 1 ΗPEP250 με Bravo3, Ταχύτητα 34 Kn, κατανάλωση 1,2 λίτρα ανά μίλι.

Mostro cabin 9, βάρος 4,500 kg, 2 ΗPEP250 με Bravo1, Ταχύτητα 40 Kn, κατανάλωση 1,7 λίτρα ανά μίλι και οι δύο μαζί.

Mostro cabin 10, βάρος 6,500 kg, 2 ΗPEP250 με Bravo1, Ταχύτητα 36 Kn, κατανάλωση 1,8 λίτρα ανά μίλι και οι δύο μαζί.

Motonautica 740, βάρος 1.800 kg, 1 HPEP250 με Bravo1, Ταχύτητα 40 Kn, κατανάλωση 1 λίτρο ανά μίλι.

Nickomar Taurus, 6 μέτρα βάρος 2.500 kg, 1 HPEP250 με Bravo1, Ταχύτητα 38 Kn, κατανάλωση 1 λίτρο ανά μίλι.

Nickomar Taurus, 6 μέτρα βάρος 2.500 kg 1 HPEP170 με ρεβέρσα, Ταχύτητα 26 Kn, κατανάλωση 0,8 λίτρα ανά μίλι.

Nickomar Taurus, 6 μέτρα βάρος 2.500 kg 1 ATM135 με ρεβέρσα, Ταχύτητα 18 Kn, κατανάλωση 0,6 λίτρο ανά μίλι.

Nickomar Venus, 7.30 βάρος 3.500 kg 1 HPEP250 με ρεβέρσα, Ταχύτητα 25 Kn, κατανάλωση 1 λίτρο ανά μίλι.

Nickomar Venus, 7.30 βάρος 3.500 kg 1 HPEP250 με Bravo3, Ταχύτητα 36 Kn, κατανάλωση 1 λίτρο ανά μίλι.

Obsession 740, βάρος 1800 kg 1 HPEP250 με Bravo1, Ταχύτητα 40 Kn, κατανάλωση 1 λίτρο ανά μίλι.

Olympic ST 660, βάρος 1800 kg, 1 HPEP250 με Bravo1, Ταχύτητα 38 Kn, κατανάλωση 1 λίτρο ανά μίλι.

Olympic ST RAM 1000, 5.500 kg 2 HPEP250 με Bravo1, Ταχύτητα 40 Kn, κατανάλωση 1,8 λίτρα ανά μίλι και οι δύο μαζί.

Ocean 750, βάρος 3.500 kg 1 ΗPE250 με ρεβέρσα, Ταχύτητα 22 Kn, κατανάλωση 1 λίτρo ανά μίλι.

Princess 30, βάρος 6.500 kg 2 HPEP250 με Volvo 290 DP, Ταχύτητα 37 Kn, κατανάλωση 1,8 λίτρα ανά μίλι και οι δύο μαζί.

Psatheris Thalasoporos 9.30 Ιδιοκατασκευή, βάρος 9.500 kg 2 ΗPE250 με ρεβέρσα, Ταχύτητα 28 Kn, κατανάλωση 2 λίτρα ανά μίλι και οι δύο μαζί.

Psatheris 7.30 Ιδιοκατασκευή, βάρος 3.500 kg 1 ΗPEP250 με Bravo3, Ταχύτητα 328 Kn, κατανάλωση 1 λίτρo ανά μίλι.

Rancraft 27, 5.500 kg 2 HPEP225 με Bravo3, Ταχύτητα 40 Kn, κατανάλωση 1,5 λίτρα ανά μίλι και οι δύο μαζί.

Regal 25,5 πόδια βάρος 3,000 kg, 1 HPEP250 με Bravo3, Ταχύτητα 34 Kn, κατανάλωση 1,2 λίτρα ανά μίλι..

Regal 29 πόδια βάρος 5,500 kg, 2 HPEP250 με Bravo3, Ταχύτητα 40 Kn, κατανάλωση 1,6 λίτρα ανά μίλι και οι δύο μαζί.

Renken walk around 22 πόδια βάρος 2.000 kg, 1 ΗΡΕΡ225 με Volvo 290 DP, Ταχύτητα 38 kn, κατανάλωση 0,9 λίτρα ανά μίλι.

Saronic 750, 1 HPE250 με ρεβέρσα, Ταχύτητα 22 Kn, κατανάλωση 1 λίτρα ανά μίλι.

Saronic 640, 1 HPE170 με ρεβέρσα, Ταχύτητα 24 Kn, κατανάλωση 0,8 λίτρα ανά μίλι.

Searay 32, 7.500 kg 2 HPEP250 με ρεβέρσα, Ταχύτητα 25 Kn, κατανάλωση 2 λίτρα ανά μίλι και οι δύο μαζί.

Searay 30, 8.000 kg 2 HPEP250 με Vdrive, Ταχύτητα 27 Kn, κατανάλωση 2 λίτρα ανά μίλι και οι δύο μαζί.

Searay 28 πόδια βάρος 5,500 kg, 2 HPEP250 με Bravo2, Ταχύτητα 40 Kn, κατανάλωση 1,5 λίτρα ανά μίλι και οι δύο μαζί.

Searay 27 πόδια βάρος 4,500 kg, 2 HPEP225 με Bravo2, Ταχύτητα 38 Kn, κατανάλωση 1,4 λίτρα ανά μίλι και οι δύο μαζί.

Superonda 8 μέτρα, 3.800 kg 1 HPEP250 με Bravo3, Ταχύτητα 36 Kn, κατανάλωση 1 λίτρα ανά μίλι.

Superonda 8 μέτρα, 3.800 kg 2 ΑΤΜΡ155 με Αlpha1, Ταχύτητα 38 Kn, κατανάλωση 1,4 λίτρα ανά μίλι και οι δύο μαζί.

Scanner 710, βάρος 1.800 kg, 1 HPEP250 με Bravo3, Ταχύτητα 38 Kn, κατανάλωση 1 λίτρο ανά μίλι.

Skipper 680, βάρος 1500 kg, 1 HPEP250 με Bravo1, Ταχύτητα 38 Kn, κατανάλωση 1 λίτρο ανά μίλι.

Sunseeker 45 Apache, βάρος 9500 kg, Τριπλή εγκατάσταση HPEP250 με πόδια Bravo3, Ταχύτητα 47 Kn, κατανάλωση 2,5 λίτρα ανά μίλι και οι τρεις μηχανές μαζί.

Wellcraft 28, βάρος 5.000 kg 2 ΗPE250 με ρεβέρσα, Ταχύτητα 28 Kn, κατανάλωση 2 λίτρα ανά μίλι και οι δύο μαζί.

Xtrim 33 cabin, βάρος 5,500 kg, 2 ΗPEP250 με Bravo3, Ταχύτητα 39 Kn, κατανάλωση 1,8 λίτρα ανά μίλι και οι δύο μαζί.