Μερικά από τα σκάφη που έχουν εγκατασταθεί κινητήρες FNM στην Ελλάδα.

Για οποιαδήποτε αναλυτική πληροφορία η δοκιμή σκάφους, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. 

Οι καταναλώσεις αφορούν ταχύτητες κρουαζιέρας με 3.200 - 3.600 στροφές. Η ταχύτητα αφορά την μέγιστη ταχύτητα με όλα τα φορτία του σκάφους.

 

Correct-craft Ski 200, 1 30HPE250 αξονικό, Ταχύτητα 40 Kn, μέση κατανάλωση 10 λίτρα την ώρα σε επαγγελματική χρήση.

Cruisers 3375, Βάρος 7,500 kg, 2 30ΗPE270 με ρεβέρσες Vdrive, Ταχύτητα 38 Kn, κατανάλωση  2,0 λίτρα ανά μίλι και οι δύο μαζί.

Dolfin 7.10, Βάρος 1,500 kg, 1 ΗPEP250 με Bravo3, Ταχύτητα 40 Kn, κατανάλωση 1 λίτρο ανά μίλι.

Doral 30 πόδια, Βάρος 7,500 kg, 2 ΗPEP250 με Bravo1, Ταχύτητα 38 Kn, κατανάλωση 1,8 λίτρα ανά μίλι και οι δύο μαζί.

Drago Havana, 3.500 kg 1 HPEP250 με Bravo3, Ταχύτητα 36 Kn, κατανάλωση 1 λίτρo ανά μίλι.

Drago Holiday, 3.500 kg 1 HPEP250 με Bravo1, Ταχύτητα 37 Kn, κατανάλωση 1 λίτρo ανά μίλι.

Dromor Commander 33 πόδια Βάρος 5,500 kg, 2 ΗPEP250 με Bravo1, Ταχύτητα 36 Kn, κατανάλωση 1,8 λίτρα ανά μίλι και οι δύο μαζί.

Dromor 6.50 Βάρος 1,700 kg, 1 ΗPEP250 με Bravo1, Ταχύτητα 42 Kn, κατανάλωση 1 λίτρo ανά μίλι.

Evripus 6.80, Βάρος 2,000 kg, 1 ΗPEP250 με Bravo1, Ταχύτητα 38 Kn, κατανάλωση 1 λίτρο ανά μίλι.

Evripus cabin 6.80, Βάρος 2,400 kg, 1 30ΗPEP250 με Bravo3, Ταχύτητα 42 Kn, κατανάλωση 1 λίτρο ανά μίλι.

Evripus 8.60, Βάρος 3,500 kg, 2 ΗPEP250 με Bravo3, Ταχύτητα 42 Kn, κατανάλωση 1,8 λίτρα ανά μίλι και οι δύο μαζί.

Fost Obsession740, βάρος 1800 kg 1 HPEP250 με Bravo1, Ταχύτητα 40 Kn, κατανάλωση 1 λίτρο ανά μίλι.

Fost Obsession 860, βάρος 2000 kg 1 42HPEP350 με Bravo3, Ταχύτητα 45 Kn, κατανάλωση 1 λίτρο ανά μίλι.

Fiord 27 πόδια βάρος 4,500 kg, 2 HPEP250 με Volvo 290 DP, Ταχύτητα 40 Kn, κατανάλωση 1,4 λίτρα ανά μίλι και οι δύο μαζί.

Formula 32 βάρος 5,500 kg, 2 ΗPEP250 με Volvo 290 DP, Ταχύτητα 40 Kn, κατανάλωση 1,5 λίτρα ανά μίλι και οι δύο μαζί.

Formula 28 βάρος 5,000 kg, 2 30ΗPEP270 με Bravo3, Ταχύτητα 45 Kn, κατανάλωση 1,5 λίτρα ανά μίλι και οι δύο μαζί.

Jetcraft 36 βάρος 7,000 kg, 2 ΗPEP250 με Bravo3, Ταχύτητα 36 Kn, κατανάλωση 2 λίτρα ανά μίλι και οι δύο μαζί.

Kreta mare fishing 660, βάρος 1.800 kg 1 ATM155 με ρεβέρσα, Ταχύτητα 18 Kn, κατανάλωση 0,7 λίτρα ανά μίλι.

Μacedonia Alpha Ηellas, 1 HPEP225 με Bravo3, Ταχύτητα 42 Kn, κατανάλωση 1 λίτρο ανά μίλι.

Μastercraft 19, 1 HPE250 αξονικό, Ταχύτητα 40 Kn, μέση κατανάλωση 10 λίτρα την ώρα σε επαγγελματική χρήση.

Monteray 28, βάρος 5.500 kg, 2 HPEP250 με Bravo3, Ταχύτητα 40 Kn, κατανάλωση 1,8 λίτρα ανά μίλι και οι δύο μαζί.

Monteray 335, βάρος 7.500 kg, 2 HPEP300 με Bravo3, Ταχύτητα 42 Kn, κατανάλωση 1,8 λίτρα ανά μίλι και οι δύο μαζί.

Monteray 282, βάρος 4.500 kg, 1 HPEP250 με Volvo SX, Ταχύτητα 28 Kn, κατανάλωση 1 λίτρo ανά μίλι.

Monteray 282, βάρος 4.500 kg, 1 30HPEP270 με Bravo3, Ταχύτητα 32 Kn, κατανάλωση 1,2 λίτρo ανά μίλι

Mostro cabin 8, βάρος 3,500 kg, 1 ΗPEP250 με Bravo3, Ταχύτητα 34 Kn, κατανάλωση 1,2 λίτρα ανά μίλι.

Mostro cabin 9, βάρος 4,500 kg, 2 ΗPEP250 με Bravo1, Ταχύτητα 40 Kn, κατανάλωση 1,7 λίτρα ανά μίλι και οι δύο μαζί.

Mostro cabin 10, βάρος 6,500 kg, 2 ΗPEP250 με Bravo1, Ταχύτητα 36 Kn, κατανάλωση 1,8 λίτρα ανά μίλι και οι δύο μαζί.

Motonautica 740, βάρος 1.800 kg, 1 HPEP250 με Bravo1, Ταχύτητα 40 Kn, κατανάλωση 1 λίτρο ανά μίλι.

Nickomar Taurus, 6 μέτρα βάρος 2.500 kg, 1 HPEP250 με Bravo1, Ταχύτητα 38 Kn, κατανάλωση 1 λίτρο ανά μίλι.

Nickomar Taurus, 6 μέτρα βάρος 2.500 kg 1 HPEP170 με ρεβέρσα, Ταχύτητα 26 Kn, κατανάλωση 0,8 λίτρα ανά μίλι.

Nickomar Taurus, 6 μέτρα βάρος 2.500 kg 1 ATM135 με ρεβέρσα, Ταχύτητα 18 Kn, κατανάλωση 0,6 λίτρο ανά μίλι.

Nickomar Venus, 7.30 βάρος 3.500 kg 1 HPEP250 με ρεβέρσα, Ταχύτητα 25 Kn, κατανάλωση 1 λίτρο ανά μίλι.

Nickomar Venus, 7.30 βάρος 3.500 kg 1 HPEP250 με Bravo3, Ταχύτητα 36 Kn, κατανάλωση 1 λίτρο ανά μίλι.

Olympic ST 660, βάρος 1800 kg, 1 HPEP250 με Bravo1, Ταχύτητα 38 Kn, κατανάλωση 1 λίτρο ανά μίλι.

Olympic ST RAM 1000, 5.500 kg 2 HPEP250 με Bravo1, Ταχύτητα 40 Kn, κατανάλωση 1,8 λίτρα ανά μίλι και οι δύο μαζί.

Ocean 750, βάρος 3.500 kg 1 ΗPE250 με ρεβέρσα, Ταχύτητα 22 Kn, κατανάλωση 1 λίτρo ανά μίλι.

Parasail 960, 42HPEP330 με Bravo3, Ταχύτητα 40 Kn, μέση κατανάλωση 15 λίτρα την ώρα σε επαγγελματική χρήση Paracraft.

Pikilos 7 Regent Hellas, HPEP300 με Bravo3, Ταχύτητα 38 Kn, μέση κατανάλωση 12 λίτρα την ώρα σε επαγγελματική χρήση Paracraft.

Pikilos 8 Regent Hellas, 42HPEP330 με Bravo2, Ταχύτητα 36 Kn, μέση κατανάλωση 15 λίτρα την ώρα σε επαγγελματική χρήση Paracraft.

Pikilos 10 Regent Hellas, 42HPEP330 με Bravo3, Ταχύτητα 36 Kn, μέση κατανάλωση 15 λίτρα την ώρα σε επαγγελματική χρήση Paracraft.

Princess 30, βάρος 6.500 kg 2 HPEP250 με Volvo 290 DP, Ταχύτητα 37 Kn, κατανάλωση 1,8 λίτρα ανά μίλι και οι δύο μαζί.

Psatheris Thalasoporos 9.30 Ιδιοκατασκευή, βάρος 9.500 kg 2 ΗPE250 με ρεβέρσα, Ταχύτητα 28 Kn, κατανάλωση 2 λίτρα ανά μίλι και οι δύο μαζί.

Psatheris 7.30 Ιδιοκατασκευή, βάρος 3.500 kg 1 ΗPEP250 με Bravo3, Ταχύτητα 328 Kn, κατανάλωση 1 λίτρo ανά μίλι.

Rancraft 27, 5.500 kg 2 HPEP225 με Bravo3, Ταχύτητα 40 Kn, κατανάλωση 1,5 λίτρα ανά μίλι και οι δύο μαζί.

Regal 25,5 πόδια βάρος 3,000 kg, 1 HPEP250 με Bravo3, Ταχύτητα 30 Kn, κατανάλωση 1,2 λίτρα ανά μίλι.

Regal 25,5 πόδια βάρος 3,000 kg, 1 HPEP300 με Bravo3, Ταχύτητα 34 Kn, κατανάλωση 1,4 λίτρα ανά μίλι..

Regal 29 πόδια βάρος 5,500 kg, 2 HPEP250 με Bravo3, Ταχύτητα 40 Kn, κατανάλωση 1,6 λίτρα ανά μίλι και οι δύο μαζί.

Renken walk around 22 πόδια βάρος 2.000 kg, 1 ΗΡΕΡ225 με Volvo 290 DP, Ταχύτητα 38 kn, κατανάλωση 0,9 λίτρα ανά μίλι.

Sacs 750, βάρος 1500 kg, 1 HPEP250 με Bravo1, Ταχύτητα 38 Kn, κατανάλωση 1 λίτρο ανά μίλι.

Saronic 750, 1 HPE250 με ρεβέρσα, Ταχύτητα 22 Kn, κατανάλωση 1 λίτρα ανά μίλι.

Saronic 640, 1 HPE170 με ρεβέρσα, Ταχύτητα 24 Kn, κατανάλωση 0,8 λίτρα ανά μίλι.

Searay 32, 7.500 kg 2 HPEP250 με ρεβέρσα, Ταχύτητα 25 Kn, κατανάλωση 2 λίτρα ανά μίλι και οι δύο μαζί.

Searay 30, 8.000 kg 2 HPEP250 με Vdrive, Ταχύτητα 27 Kn, κατανάλωση 2 λίτρα ανά μίλι και οι δύο μαζί.

Searay 28 πόδια βάρος 5,500 kg, 2 HPEP250 με Bravo2, Ταχύτητα 40 Kn, κατανάλωση 1,5 λίτρα ανά μίλι και οι δύο μαζί.

Searay 27 πόδια βάρος 4,500 kg, 2 HPEP225 με Bravo2, Ταχύτητα 38 Kn, κατανάλωση 1,4 λίτρα ανά μίλι και οι δύο μαζί.

Ski Nautique 191, 1 HPE250 αξονικό, Ταχύτητα 40 Kn, μέση κατανάλωση 10 λίτρα την ώρα σε επαγγελματική χρήση.

Superonda 8 μέτρα, 3.800 kg 1 HPEP250 με Bravo3, Ταχύτητα 36 Kn, κατανάλωση 1 λίτρα ανά μίλι.

Superonda 8 μέτρα, 3.800 kg 2 ΑΤΜΡ155 με Αlpha1, Ταχύτητα 38 Kn, κατανάλωση 1,4 λίτρα ανά μίλι και οι δύο μαζί.

Scanner 710, βάρος 1.800 kg, 1 HPEP250 με Bravo3, Ταχύτητα 38 Kn, κατανάλωση 1 λίτρο ανά μίλι.

Skipper 680, βάρος 1500 kg, 1 HPEP250 με Bravo1, Ταχύτητα 38 Kn, κατανάλωση 1 λίτρο ανά μίλι.

Sunseeker 45 Apache, βάρος 9500 kg, Τριπλή εγκατάσταση HPEP250 με πόδια Bravo3, Ταχύτητα 47 Kn, κατανάλωση 2,5 λίτρα ανά μίλι και οι τρεις μηχανές μαζί.

Viper Bullet 650βάρος 1200 kg, 1 HPEP250 με Bravo1, Ταχύτητα 45 kn, κατανάλωση 0,8 λίτρα ανά μίλι.

Viper 970 open, βάρος 2200 kg, 1 HPEP250 με Bravo1, Ταχύτητα 38 kn, κατανάλωση 1 λίτρo ανά μίλι.

Viper 970 open, βάρος 2200 kg, 1 30HPEP250 με Bravo1, Ταχύτητα 42 kn, κατανάλωση 0,8 λίτρα ανά μίλι.

Viper 970 open, βάρος 2200 kg, 1 42HPEP350 με Bravo3, Ταχύτητα 48 kn, κατανάλωση 1,2 λίτρα ανά μίλι.

Viper 970 open, βάρος 2500 kg, 2 20HPE180 με Alpha one, Ταχύτητα 45 kn, κατανάλωση 1,5 λίτρα ανά μίλι και οι δυο μαζί.

Viper 970 cabin, βάρος 2800 kg, 2 20HPE180 με Alpha one, Ταχύτητα 40 kn, κατανάλωση 1,5 λίτρα ανά μίλι και οι δυο μαζί.

Wellcraft 28, βάρος 5.000 kg 2 ΗPE250 με ρεβέρσα, Ταχύτητα 28 Kn, κατανάλωση 2 λίτρα ανά μίλι και οι δύο μαζί.

Xtrim 33 cabin, βάρος 5,500 kg, 2 ΗPEP250 με Bravo3, Ταχύτητα 39 Kn, κατανάλωση 1,8 λίτρα ανά μίλι και οι δύο μαζί.